Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.libriitaliani.cz, který provozuje firma Englishbooks.cz, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 128, 266 01, Beroun; IČ: 241 37 308, DIČ: CZ24137308 (dále jen "Prodávající"). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen "Kupující").

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apd. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Přijaté objednávky jsou závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí dodávky je řádný daňový doklad.

V. Dodací podmínky

a.) zaslání doporučeným psaním České pošty - lhůta dodání doporučené zásilky a cenného balíku se pohybuje v rozmezí od 1 do 3 dnů. Pokud Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště po dobu maximálně 14 pracovních dní. Poštovné činí 79,-.

b.) zaslání balíkem Do ruky České pošty - balík Do ruky je doručen do 24 pracovních hodin od jeho podání. Pokud Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště po dobu maximálně 7 pracovních dní. Balík lze sledovat na webových stránkách České pošty.
Poštovné činí 99,-.

b.) zaslání přepravní společností DPD - DPD dodá zásilku následující pracovní den po odeslání. Zásilku je možné sledovat na stránkách DPD. Přepravné činí 99,-.

c.) osobní odběr - objednané zboží si můžete vyzvednout v kamenné prodejně Englishbooks.cz v Berouně, Karly Machové 48 (viz kontakt). K odebrání zboží budete vyzváni mailem. Bez poplatku.

 

DODACÍ PODMÍNKY PRO SLOVENSKÉ ZÁKAZNÍKY:

Objednávky na Slovensko zasíláme prostřednictvím kurýrní služby DPD. Doba dodání zásilky je 2-3 dny.

Přepravné činí 205 CZK.

 

VI. Platební podmínky

a.) platba na dobírku - peníze za zboží platíte při jeho převzetí. Poplatek za dobírku činí 30,-.

b.) platba předem - údaje potřebné k platbě naleznete v automatickém potvrzení objednávky. Zboží odešleme, jakmile nám bude částka připsána na náš účet. Bez poplatku.

c.) platba přes platební bránu Gopay.cz - přes bránu můžete zaplatit kreditní kartou, službou mPeníze, ePlatby a dalšími metodami. Bez poplatku.

d.) platba hotově - při převzetí v kamenné prodejně Englishbooks.cz. Bez poplatku.

e.) platba na fakturu - pouze pro školy a státní instituce či pro zákazníky, kteří mají tento způsob platby předem domluven (splatnost 14 dní). Bez poplatku.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO SLOVENSKÉ ZÁKAZNÍKY

a.) platba předem na eurový účet na Slovensku - údaje potřebné k platbě naleznete v automatickém potvrzení objednávky. Zboží odešleme, jakmile nám bude částka připsána na náš účet. Bez poplatku.

b.) platba kreditní kartou přes platební bránu Gopay.cz - bez poplatku.

 

VII. Záruční podmínky - Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Pro vyřízení reklamace je nutné prodávajícímu oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží v originálním obalu prodávajícímu zpět. Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě, bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od dodavatele. Případně bude vrácena celá zaplacená částka. Vady způsobené nakladatelem (tiskové chyby, chybějící stránky, vadné nahrávky atd.) je možno reklamovat do 24 měsíců od data fakturace.

VIII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@libriitaliani.cz) s textem: "Chci odstoupit od smlouvy ze dne ........... č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .......... / na adresu ...... " Datum a podpis.
  • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu (týká se hlavně kazet, CD a CD-ROMů), kompletní, nepoškozené a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme převodem na Váš účet nebo složenkou nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží objednaného speciálně a výslovně na přání kupujícího.

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.